უნდა დაეპატიმრებინათ თუ არა ოქრუაშვილის პარტიის წევრი ასლან ვაშაყმაძე, რომელიც ხალხს პოლიციელების დაჩეხვისკენ მოუწოდებდა?

გამოკითხვის დასრულება 03.12.2020
დააგვიანეს, მაშინვე უნდა დაეპატიმრებინათ(57.323%)
უნდა დააპატიმრონ სხვა მისი თანამოაზრეებიც(34.848%)
არ უნდა დაეპატიმრებინათ(3.03%)
ამით იზღუდება სიტყვის თავისუფლება(2.02%)
ეს არის დევნა პოლიტიკერი მოტივით(2.778%)