რეზონანსი
08.10.2020

განვიხილოთ მასწავლებლის პროფესიის განმსაზღვრელი აკადემიური ხარისხები - ბაკალავრის, მაგისტრის და დოქტორის მინიჭებისა და კვალიფიკაციის დადგენის ნორმები.

რეზონანსი
05.10.2020

განვიხილოთ, თუ რა ნორმები არის დადგენილი ზგკ-ით მასწავლებლის განათლების შესახებ.

1) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის (მ.ბატიაშილი) 2019 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება ნ174/ნ ,,მასწავლებლის საქმიანობის დაწყებისა და შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ’’ (თავი მეხუთე. გარდამავალი დებულებები, მუხლი 13. ,,გამონაკლისი ამ წესით დადგენილ მოთხოვნებთან დაკავშირებით’’).

რეზონანსი
04.10.2020

მას შემდეგ, რაც საქართველოს კონსტიტუციას დაემატა მუხლი ევროპულ კავშირში სრული ინტეგრაციის თაობაზე, სრულიად აბსურდულად გამოიყურება რესპუბლიკის მოედანზე აღმართული ველოსიპედის „მონუმენტი“, რომელიც რუსეთის გერბზე გამოსახული ორთავიანი არწივივით დასავლეთისა და აღმოსავლეთისკენ ერთდროულად არის მიმართული. ამასთან, ფაქტობრივად, სააკაშვილთან და მის „ვარდების რევოლუციასთან“ ასოცირდება.

რეზონანსი
30.09.2020

71 წლის წინ, ჩინელმა ხალხმა მძიმე განსაცდელის მიუხედავად, ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ეროვნული თავისუფლება მოიპოვა. ჩინელი ხალხის ეროვნული აღორძინების ახალ, დიად გზაზე მოგზაურობა სწორედ აქედან იწყება.

ია აბულაშვილი
30.09.2020

"სკეპტიკურად ვუყრებ, რომ ეს შეხვედრა თბილისში გაიმართება. მოლაპარაკების პროცესში ჩართულია ეუთოს მინისკის ჯგუფი. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მოლაპარაკებები თუ დაიწყება, ეს შეხვედრა გაიმართება მინსკში, ან ნეიტრალურ ქვეყანაში, მაგალითად შვეიცარიაში".

რეზონანსი
30.09.2020

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 26 ივნისის #390-ე დადგენილების (,,მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა’’) მე-2 მუხლის თანახმად: სქემაში განაწილებულ სტატუსის მქონე ყველა პედაგოგს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული სკოლებში შეუნარჩუნდათ მასწავლებლის არსებული სტატუსი, გარდა პრაქტიკოსებისა.

რეზონანსი
28.09.2020

ბატონო პრემიერ მინისტრო!

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 26 ივნისის N390-ე დადგენილებით დამტკიცებული ,,მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემას’’ შემხებლობა აქვს პრაქტიკოს, მოწვეულ, შემცვლელ, უფროს, წამყვან, მენტორ, მათემატიკის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლებთან. აგრეთვე - კერძო სკოლებთან. 

ია აბულაშვილი
21.09.2020

"არ ვიცი რომელი პოლიტიკური ძალა გაიმრაჯვებს, მაგრამ საარჩევნო კამპანიამ ძალიან დამღალა, რა დრო უნდა გქონდეს, რომ ყველა პარტიას მოსუმინო, ან ამას გაუძლო. თუ გაუძლებ და გადაიტან, ალბათ დაუძლურებული და მშიერი როგორმე მიხვალ არჩევნებზე და ყუთში ქაღალდს ჩააგდებ - აცხადებს კინორეჟისორი გოგი თორაძე პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიასთან და არჩევნებში მათი გამარჯვების შანსებთან დაკავშირებით.

რეზონანსი
13.09.2020

იაპონიაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციულმა სისტემამ გამოავლინა განსაკუთრებული სიცოცხლისუნარიანობა. მიმდინარე პერიოდში იაპონელი ფერმერების 91% გაწევრიანებულია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში.

რეზონანსი
13.08.2020

ბატონო გიორგი!

განმეორებით, მოკრძალებით მოგმართავთ საქართველოს სოფლისა  და  სოფლის მეურნეობის აღორძინების კავშირის (ს/კ 400177651. 08.06.2016)-„საქართველოს აგრარული აღორძინების“ სახელით, რომლის დამფუძნებულები არიან ყოფილი სოფლის მეურნეობის პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკები, დარგის ცნობილ მეცნიერთა, პროფესიონალ-პრაქტიკოსთა, ფერმერთა და ეკონომისტთა სამივე თაობის წარმომადგენლები.

რეზონანსი
12.08.2020

ისტორიაში არის გადამწყვეტი მომენტები, რომლებიც მსოფლიოს მომავალს განსაზღვრავენ. პოლონეთისა და ევროპისთვის მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ასეთი დღე 1920 წლის 15 აგვისტო იყო.


Copyright © 2006-2023 by Resonance ltd. . All rights reserved
×