სახელი*
  ელ–ფოსტა
  წერილის ტექსტი*
  საკონტროლო კოდი* კოდის განახლება
  გაგზავნა
  მოსაზრება
  03.02.2014

  თამაზ აქუბარდია

  ეკონომიკურ ლიტერატურაში ცნობილი ერთ-ერთი განმარტებით, ვაჭრობა წარმოადგენს მიმოქცევის სფეროში წარმოების პროცესის გაგრძელებას, რასაც, როგორც წესი, ისტორიულად, 20 პროცენტიანი სავაჭრო დათმობაც ახლავს თან. შრომის დანაწილების ისტორიულად ჩამოყალიბებულმა პროცესმა ვაჭრობა ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის ცალკე სფეროდ ჩამოაყალიბა, რომელიც ყოველთვის ამ საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი სფერო იყო. მისი მნიშვნელობა დღეს მითუმეტეს დიდია, როდესაც მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის უკანასკნელმა მიღწევებმა, განსაკუთრებით კი ინტერნეტის შექმნამ მისი მოქმედების არეალი წარმოუდგენლად გაზარდა, რადგანაც წარმოებული პროდუქციის დროული და ხარისხიანი მიტანა მომხმარებლამდე თვით წარმოების უწყვეტობისა და, უფრო მეტიც, მისი არსებობის გარანტიაა.

  მოსაზრება
  31.01.2014

  გიორგი ქუთათელაძე

  მცირე მწარმოებელთა და მცირე ბიზნესის კავშირი "სოლოდარობის" თავმჯდომარე

  საქართველოში არსებული უკიდურესი სიღარიბის და უმუშევრობის, ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაგნაციის დაძლევა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი წარმოებების აღირძინებით და მთავრობის მიერ საქართველოში მოქმედ წარმოებათა აქტიური ხელშეწყობით, სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ მცირე ბიზნესის გონიერი და ეფექტური ადმინისტრირების საშუალებით. მეცნიერებისა და ეკონომიკის მკვლევარების მიერ მსოფლიოში უკვე დიდი ხანია აღიარებულია ის ფაქტი, რომ განვითარებული, მოწინავე, ჯანმრთელი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ბიუჯეტის 80-85% იქმნება სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესის შენატანების ხარჯზე. დიდი, მრავალ მილიარდ დოლარიანი ბრუნვის მქონე ტრანსნაციონალური კომპანიების ერთობრივი საბიუჯეტო შენატანები არ აჭარბებს 10-15%-ს.

  მოსაზრება
  31.01.2014

  ჯემალ (გიორგი) ლაზარიაშვილი

  (ისტორიკოსი)

  XXI საუკუნის გამოწვევები, ევროპული სტანდარტებისადმი განსაკუთრებული ყურადღება, უსაფრთხოება და კეთილდღეობა არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას უმთავრესი ეროვნული ფასეულობების უარყოფის საფუძვლად.

  მოსაზრება
  27.01.2014

  ნოდარ ნათაძე

  ორიოდე კვირის წინ გაჟღერდა ცნობა, რომ პუტინი ჩაატარებს ცხინვალის ზონაში "რეფერენდუმს" საქართველოს ამ ტერიტორიის რუსების მიერ გამოგონილი და შექმნილი "სამხრეთ ოსეთის" სახელით, რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების შესახებ. ეს დიდი ხანია მოსალოდნელი იყო (იხ. ჩვენი პუბლიკაციები გასული ორი წლის მანძილზე): "მკვეთრ მოძრაობებს", თუნდაც შედეგის თვალსაზრისით უპერსპექტივოს, ითხოვს პუტინის პირადი ინტერესებიც რუსეთის შიგ-ნით და, გარკვეულწილად, რუსეთის ინტერესებიც მისი შიდა და გარე მტრების პირისპირ. სახელდობრ:

  თამაზ აქუბარდია
  27.01.2014

  მე-20 საუკუნემ ქართველებს უდიდესი კულტურული მემკვიდრეობა დაგვიტოვა, რომელთა მნიშვნელობა სცილდება საქართველოს (რა ამაყად ჟღერს) ფარგლებს და კაცობრიობის მსოფლიო დონის შენაძენზე აცხადებს სრულიად დამსახურებულ პრეტენზიას. ამ მხრივ გამორჩეულად განებივრებული ლიტერატურით უფრო ვართ, თუმცა ქართული პოეზია, ქართული თეატრი, ქართული ცეკვა, ქართული ფოლკლორი და კიდევ მრავალი სხვა, კაცობრიობის მსოფლიო საგანძურის არანაკლები შენაძენია.

  მოსაზრება
  23.01.2014

  ჩვენი წერილის მიზანია, საქართველოში კოოპერაციის განვითარებით დაინტერესებულ პირებს გავაცნოთ "სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ" კანონის გარშემო არსებული პრობლემები. ვიდრე თავად კანონზე ვისაუბრებდეთ, მკითხველის ყურადღება გვინდა მივაპყროთ არსებულ რეალობას, რომლის დასაძლევად და ზოგადად საქართველოში კოოპერაციის განვითარებისთვის საჭიროა:

  მოსაზრება
  20.01.2014

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გაფართოებული საერთო კრება ჩვენს ქვეყანაში მეცნიერების ორგანიზაციის სფეროში დღეისათვის შექმნილ ვითარებას აფასებს როგორც უკიდურესად კრიტიკულს და მიზანშეწონილად მიიჩნევს, კონკრეტული წინადადებებით მიმართოს საქართველოს ხელისუფლებას.

  მოსაზრება
  20.01.2014

   (საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის ახალი რედაქციისათვის)

  ავთანდილ დემეტრაშვილი

  სამართლის დოქტორი, თსუ-ის ემერიტუსი, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

  მალხაზ მაცაბერიძე

  პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

  ბექა ქანთარია

  სამართლის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

    საქართველოს ახალ და უახლეს კონსტიტუციურ ისტორიაზე თუნდაც ზოგადი დაკვირვების საფუძველზე შეიძლება ერთი კანონზომიერების დანახვა - მიუხედავად მისი, როგორც პოლიტიკურ-სამართლებრივი ნაწარმოების არაერთგვაროვანი შეფასებისა, განვითარების თითქმის ყველა მნიშვნელოვან მონაკვეთზე 1921 წლის კონსტიტუციის თემა ყოველთვის აქტუალური და მნიშვნელოვანი იყო. ვფიქრობთ, არც ამჟამად შექმნილმა კომისიამ უნდა აუაროს მას გვერდი შემდეგი მოსაზრებების გამო.

  მოსაზრება
  17.01.2014

  თეიმურაზ ღლონტი

  მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო აკადემიის წევრი

   

  პაატა კოღუაშვილი

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

  საქართველოში 500-ზე მეტი ვაზის ჯიშია აღრიცხული: კახური - 80, ქართლური - 72, იმერული - 75, რაჭა-ლეჩხუმური - 50, მეგრული - 60, გურული - 53, აჭარული - 52, აფხაზური - 58 და ა.შ. საქართველოში 2.5-ჯერ მეტი ვაზის ჯიშია, ვიდრე აზერბაიჯანში (200), 5.5-ჯერ მეტი, ვიდრე სომხეთში (90), 2.5-ჯერ მეტი, ვიდრე შუა აზიაში (200), 3.5-ჯერ მეტი, ვიდრე დაღესტანში (150).

  მოსაზრება
  15.01.2014

  პაატა გიორგაძე

  ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი, პროფესორი

  ჩვენ არ ვართ ღატაკი ქვეყნის შვილები. ჩვენი ყოფიერება 90-იანი წლების ეკონომიკური ფორმაციული ცვლილებების შედეგებზეა მიბმული, რასაც ხალხის გაღატაკების შეგნებული პოლიტიკა უდევს საფუძვლად. სიღატაკის დაძლევის პროგრამებზე მრავალმა მოითბო ხელი და პირადი გამორჩენის მიზნით ამ სტატუსის ხანგრძლივად დაკანონება მოინდომა, რაც გარკვეული პერიოდით შეძლეს კიდეც. ხოლო სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფთა განმსაზღვრელი მეტრი ნაციონალურმა ხელისუფლებამ ადამიანთა (ამომრჩეველთა) მორჩილება-დამონების ტექნოლოგიად აქცია, სამართლებრივი საპროცესო გარიგებების ინჟინერიასთან ერთად. ერთი სიტყვით, დასრულდა 9-წლიანი ვარდოსანთა ეპოქა, პრინციპი "მეტი სარგებელი მეგობრებს, რაც შეიძლება მეტი კანონმორჩილება და პასუხისმგებლობა ხალხს" - უკვე ჩაბარდა წარსულს, მაგრამ მთელ საზოგადოებას ახლა უფრო მეტი სიფრთხილე და სიფხიზლე გვმართებს.

  მოსაზრება
  15.01.2014

  რევაზ გაჩეჩილაძე

  ისრაელში მუშაობა მომიწია იმ პერიოდში (1998-2004), როდესაც იქ სამი პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა - ბინიამინ ნეთანიაჰუ, ეჰუდ ბარაკი და არიელ შარონი. თითოეული მათგანი საკუთარ ქვეყანაზე ზრუნავდა, ყველა თავისებურ პოლიტიკას ატარებდა. არიელ შარონი კი ყველასგან განსხვავებული იყო, როგორც პიროვნება და პოლიტიკოსი.

  მოსაზრება
  15.01.2014

  თვალსა და ხელს შუა განვლო წლებმა და დღეს ჩვენ საქართველოს ღირსეული მამულიშვილის - ფრიდონ თოდუას 70 წლის იუბილეს აღვნიშნავთ. 70 წელი არც ბევრია და არც ცოტა, მაგრამ თუ ბატონი ფრიდონის განვლილ გზას გადავავლებთ თვალს, მივხვდებით, რომ ეს წლები, ჩვენი ქვეყნისთვის გარდაქმნების და კატაკლიზმების პერიოდი, ურთულესი იყო ყოველი ჩვენგანისთვის და მიუხედავად ამისა, ფრიდონ თოდუამ შეუძლებელი შეძლო. ის დღესაც თავდაუზოგავად შრომობს, მუდმივ ძიებაშია და საკუთარი ღვაწლით წარუშლელ კვალს ტოვებს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში.


  Copyright © 2006-2019 by Resonance ltd. . All rights reserved
  ×